START-UPS

Fra idé til marked

Få tilskudd til din idé, gjør en markedsavklaring, og klargjør til kommmersialisering

Les mer

ETABLERTE BEDRIFTER

Finansiering av utviklingsprosjekt

Få finansiert innovasjons- og utviklingsprosjekt gjennom nasjonale og europeiske tilskuddsordninger

Les mer

INTERNASJONALISERING

Oppdag nye markeder

Tilgang til nettverk og relevante muligheter er nøkkelen for å lykkes i nye markeder

Les mer