Fra idé til verdi

Kolent har forståelse for hele reisen

Å ta en idé til marked med strategisk
finansiering og optimal vekst krever en
erfaren guide for trygge veivalg mot toppen

Kolent  hjelper norske bedrifter å lykkes med sine utviklings og innovasjonsprosjekter.

Vi forstår våre klienters utfordringer, ser deres muligheter og jobber sammen med
dem for at de skal nå sine mål.

Hos oss vil dere få verktøyet og nettverket som er nødvendig for raskt å kunne skalere
opp selskapet til et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Screening
Strukturering
Finansiering
Forretningsutvikling
Kommersialisering
Support

Spar tid og ressurser

Få finansiert innovasjons- og utviklingsprosjekter gjennom nasjonale og europeiske tilskuddsordninger.
Kolent tar deg gjennom hele prosessen, fra ide til strukturert prosjekt og ferdig søknad. 
Vi jobber med nyskapende selskaper for å løfte frem morgendagens løsninger.
Vi sikrer tilskudd til til gode FoU-prosjekter og sammen skaper vi en bærekraftig arv, for en bedre framtid. 

Vår forretningsmodell er 100% suksessbasert - No cure no pay. Fakturering først etter at støtten er mottatt.

KOntakt oss

Noen av våre kunder

Org. nr 913 492 773 © 2020 Copyright - Kolent AS