Etablerte bedrifter

Finansiering av utviklingsprosjekt

Flere milliarder gis i årlig tilskudd til gode FoU-prosjekt.
Utfordringen er at disse er fordelt på svært mange ulike program med ulike
søknads og tilskudds-kriterier. Inkluderer man Europeiske ordninger blir
det ytterligere komplisert.
Av erfaring så bruker bedrifter flere uker på å skrive og gjennomføre en søknad.
Ved å benytte oss og vår erfaring, så kan tiden dere bruker reduseres til timer,
og dermed sparebedriften for mye tid og ressurser.

Vi har unik ekspertise på området, og hjelper deg med å få finansiert dine
innovasjons- og utviklingsprosjekter gjennom nasjonale og europeiske tilskuddsordninger.

KOntakt oss

Vi har oversikt og gir strategisk rådgivning slik at bedrifter lykkes med sine utviklings- og innovasjonsprosjekter.
Kolent bistår deg i arbeid med ulike tilskuddsordninger som er relevant for din bedrift:

Skattefunn

Ordning tilrettelagt for å støtte din bedrifts utvikling.

Innovasjonskontrakt & Miljøteknologiordning

Ordning som støtter utviklingsprosjekter med internasjonalt potensielt i samarbeid med pilotkunde.
Denne ordningen støtter også pilot- og demonstrasjonsanlegg for ny miljøteknologi.

ENOVA

Støtte til pilotering og demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi som medfører reduserte utslipp av klimagasser.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)

Programmer og ordninger som skal fremme utvikling av innovative produkter, tjenester og løsninger.