Om oss

Kolent er et aktivt og dynamisk konsulentmiljø
og har hjulpet flere hundre bedrifter med
strategirådgivning og tilgang til kapital.

Kolent er bygget av gründere og spesialister som ønsker å utgjøre en forskjell.

En av styrkene våre er at alle partnerne i selskapet er tidligere gründere, og har god «hands-on» erfaring med å ta selskaper fra idé til verdi og fra lokalt til internasjonalt.

Vår forretningsmodell er utviklet av gründere for gründere.

Vi forstår våre klienters utfordringer, ser deres muligheter og jobber sammen med de for at de skal nå sine mål. Med lang teknisk, kommersiell og internasjonal erfaring er teamet bak Kolent først og fremst prosjektarkitekter og -utviklere.
Vi har variert bakgrunn fra prosjektutvikling, finansiering, eksport og innovasjon på tvers av bransjer.

vårt team

Vi i Kolent har variert erfaring og kompetanse
innen innovasjon, finans og internasjonal etablering.

I Kolent maksimerer vi våre klienters suksess gjennom kommersiell innsikt, rådgivning og nettverk. Ved å knytte sammen spennende selskaper, og bistå i bruk av gode verktøy og virkemiddelapparat, gjør vi at flere lykkes med innovasjon og vekst– både i Norge og i nye markeder.

Valinor gjør tidligfase-investeringer i nyskapende selskaper med intensjon om å løfte frem morgendagens løsninger for en bærekraftig fremtid. Som en del av Valinor, har vi tilgang til et unikt økosystem skreddersydd for hurtig skalering og kommersialisering.