Start-ups

Fra idé til verdi

Som gründere selv, vet vi hvor krevende det kan være å realisere nye ideer oginnovasjonsprosjekter.
Det er fort gjort å gjøre feil underveis som kan være tidkrevende å rette opp igjen.
I tillegg skal man ha fokus på kostnader og sikre finansiering, dette i et mylder av investorer med
ulike investeringsmandater og offentlige finansieringskilder.

Alt for mange gode initiativ og selskaper makter derfor ikke å skalere fort nok til å komme til et nivå
som gjør dem i stand til å være et internasjonalt konkurransedyktige.
Skaleringsprosessen går for sent og mye er overlatt til tilfeldigheter. Vi ønsker derfor å utgjøre en forskjell,
ved å kunne tilby et etablert og unikt økosystem som er skreddersydd for hurtig kommersialisering
mot det internasjonale markedet.

Her vil derefå verktøyet og nettverket som er nødvendig for raskt å kunne skalere opp virksomheten
til et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

KOntakt oss

Kolent består av gründere som kan vise til vellykkede etableringer og solide internasjonale referanser.

I samarbeid med Kolent vil dere få tilgang til et mangfold av testfasiliteter i form av on- og offshore vindparker,
on- og offshore solparker, on/off grid-løsninger, oppdrettsanlegg og mye annet.
Slike arenaer er unike i utvikling av tjenester og produkter tilpasset et globalt marked.

Vi også gi dere verktøyet og nettverket som er nødvendig for raskt å kunne skalere opp virksomheten til et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Screening
Strukturering
Finansiering
Forretningsutvikling
Kommersialisering
Support