Våre tjenester

Kolent realiserer lønnsom
verdiskapning gjennom foredling
av innovative løsninger

Vår kjernevirksomhet er i all hovedsak å bistå innovasjonsbedrifter med finansiering og realisering av FoU-prosjekter.

Start-ups
Kolent har forståelse for hele reisen i kraft av egne erfaringer fra Gründerverden.
Les mer
Etablerte bedrifter
Vi sikrer finansiering til dine innovasjons-
og utviklingsprosjekter gjennom nasjonale
og europeiske tilskuddsordninger.
Les mer
Internasjonalisering
Tilgang til nettverk og relevante
muligheter er nøkkelen for å
lykkes i nye markeder.
Les mer

Et unikt økosystem

Vi tar deg gjennom innovasjonsprosessen fra mulighet til realisering av ny virkelighet.
I kraft av strategisk rådgivning og foredling av ditt innovasjonspotensial, vil Kolent bistå med verdiskapende aktiviteter
mot kommersialisering og optimal internasjonal vekst. Kolent gir liv til utviklingsprosjekter ved å sikre finansiering
og således etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell for internasjonal skalering og vekst.

Vårt arbeid er dermed direkte verdiskapende og kostnadsbesparende for din bedrift.

FoU-bedrif
Kolent
Investor
Org. nr 913 492 773 © 2020 Copyright - Kolent AS